Trwa ładowanie...
d2xlelo
d2xlelo

Po X kw. '10 deficyt w budżecie wyniósł 41.820,1 mln zł - MF (tabela)

15.11. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po październiku 2010 roku wyniósł 41.820,1 mln zł, co daje 80,1 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało w...
Share
d2xlelo

15.11. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po październiku 2010 roku wyniósł 41.820,1 mln zł, co daje 80,1 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu zakładał deficyt po październiku na poziomie 51.130,9 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 246.225,7 mln zł, czyli 81,7 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

d2xlelo

Dochody budżetu państwa wyniosły 204.405,6 mln zł, czyli 82,1 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2010 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 249.006,6 204.405,6 82,1
podatkowe 223.225,0 182.248,8 81,6
podatki pośrednie 160.840,0 137.738,9 85,6
w tym
podatek akcyzowy 53.070,0 45.639,1 86,0
CIT 26.300,0 16.270,4 61,9
PIT 36.085,0 28.239,5 78,3
.
dochody niepodatkowe 22.411,2 21.010,5 93,8
w tym cło 1.804,0 1.368,2 75,8
środki z UE 3.370,4 1.146,3 34,0
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 238,1 35,9 15,1
fundusze
strukturalne i inne 3.132,3 1.110,4 35,4
.
WYDATKI 301.220,8 246.225,7 81,7
obsługa długu
krajowego 26.592,1 24.301,1 89,2
obsługa długu
zagranicznego 8.276,4 6.817,2 89,5
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 14.082,1 10.283,0 73,0
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.445,6 12.500,6 81,5
dotacje dla FUS 37.923,7 37.923,7 100,0
subwencja dla
samorządów 47.184,5 42.408,3 89,9
.
DEFICYT/NADWYŻKA -52.214,2 -41.820,1 80,1
.
Środki na finans. -14.432,9 -4.075,1 28,2
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 66.647,1 45.895,2 68,9
.
krajowe 45.486,2 31.877,0 70,1
.
bony 8.327,1 -11.660,3 -
obligacje 51.759,2 60.910,5 117,7
środki z 09 6.762,3 10.425,4 154,2
pożyczki udzielone 43,8 -42,6 -
pozostałe przychody
i rozchody - 1.095,3 -
przychody z prywat. 25.000,0 16.583,1 66,3
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-38.296,3 -29.117,0 76,0
w tym OFE -22.506,2 -18.718,9 83,2
Prefinansowanie
z UE -1.347,6 -394,1 29,2
lokata - 17.493,5 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 6.762,3 -1.570,2 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 21.160,9 14.018,2 66,2

(PAP)

map/ ana/

d2xlelo

Podziel się opinią

Share
d2xlelo
d2xlelo