Trwa ładowanie...
d36pyzr

Podwyżka stóp w USA właściwa "stosunkowo niedługo", są ryzyka przegrzania rynku pracy - Fed

Większość członków Fed oceniła, iż podwyżka stóp procentowych w USA jest właściwa "stosunkowo niedługo" - napisano w protokole z listopadowego posiedzenia Fed. Dodano, iż może wystąpić ryzyko dla stabilności gospodarczej i finansowej, jeżeli rynek pracy ulegnie znacznemu przegrzaniu.
Share
d36pyzr

"Podwyżka stóp w USA jest właściwa stosunkowo niedługo, dopóki dane z gospodarki nadal będą wskazywać na dalszą poprawę w kierunku realizacji celów Fed" - wynika z protokołu.

Dodano, iż wielu członków Fed uważa, że ryzyka dla stabilności gospodarczej i finansowej mogą wzrosnąć z czasem, jeżeli rynek pracy ulegnie znacznemu przegrzaniu.

Z raportu wynika również, iż wielu członków Fed wyraziło zaniepokojenie, iż utrzymywanie niskich stóp procentowych przez dłuższy czas stwarza ryzyko zwiększenia zachęt dla uczestników rynku do poszukiwania wyższej stopy zwrotu, co potencjalnie może prowadzić do niedoceniania ryzyka i niewłaściwej alokacji kapitału.

d36pyzr

Pozostałe osoby zasiadające w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku (FOMC) oceniły, iż przyzwolenie na spadek stopy bezrobocia poniżej długoterminowego "normalnego" poziomu może stworzyć sprzyjające efekty podażowe lub przyspieszyć powrót inflacji do 2-proc. celu Fed.

Niektórzy członkowie Fed ocenili, iż dla zachowania wiarygodności Fed powinien podnieść stopy procentowe na posiedzeniu w grudniu.

Niewielu zasiadających w FOMC wyraziło przekonanie o konieczności podwyżek w listopadzie. Byli oni zdania, iż rozwój sytuacji w gospodarce wskazuje na osiągnięcie lub bliskość stanu pełnego zatrudnienia i spodziewają się, iż inflacja będzie postępować w kierunku celu Fed, nawet przy dalszym stopniowym usuwaniu akomodacji monetarnej.

Niektórzy członkowie Fed ocenili, iż w gospodarce USA zastój na rynku pracy może trwać nadal, a presja płacowa jest umiarkowana.

d36pyzr

Kilkoro z nich podkreśliło, że ostrożne odchodzenie od akomodacji monetarnej jest uzasadnione z uwagi na bliskość osiągnięcia przez stopę funduszy federalnych dolnego pułapu efektywnej stopy procentowej.

Znaczna większość głosujących w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku (FOMC) oceniła, iż krótkoterminowe ryzyka dla gospodarki amerykańskiej są z grubsza zbalansowane - wynika z minutek. To samo sformułowanie znalazło się w komunikacie wydanym po listopadowym posiedzeniu.

Jednakże kilkoro członków FOMC wyraziło opinię, iż nadal istnieją znaczne ryzyka dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, do których zaliczyli niski poziom neutralnej stopy funduszy federalnych, możliwość niższego od oczekiwań wzrostu w gospodarkach pozostałych państw, nieustającą niepewność związaną z Brexitem lub problemy finansowe niektórych światowych gospodarek.

Członkowie FOMC zgodzili się co do tego, że należy uważnie monitorować wskaźniki inflacji i rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej na świecie.

d36pyzr

Listopadowe posiedzenie Fed odbyło się tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA. W reakcji na wynik głosowania wzrosły oczekiwania inflacyjne w Stanach, a na rynku pojawiły się spekulacje o możliwym przyspieszeniu tempa zacieśniania polityki monetarnej. Rynek spodziewa się realizacji przynajmniej części obietnic wyborczych Donalda Trumpa, w tym wzrostu wydatków na infrastrukturę oraz obniżki podatków dla przedsiębiorców, co stanowiłoby dla gospodarki impuls proinflacyjny.

Wyceniane przez kontrakty terminowe na stopę Fed prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w grudniu wynosi 100 proc. - wynika z notowań Bloomberga. Kolejny wzrost kosztu pieniądza w USA w 2017 r. z ponad 50-proc. prawdopodobieństwem wyceniany jest najwcześniej na czerwiec.

Amerykańska Rezerwa Federalna pozostawiła bez zmian stopy procentowe na listopadowym posiedzeniu. Jednocześnie Fed w komunikacie ocenił, iż dalszemu wzmocnieniu uległy przesłanki za podwyżką, jednak zdecydowano się wstrzymać z tą decyzją w oczekiwaniu na sygnały z gospodarki świadczące o zbliżaniu się jej parametrów do celów Fed.

W ubiegłym tygodniu, w trakcie wysłuchania przed amerykańskim Kongresem prezes Fed Janet Yellen powiedziała, iż podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną może być zasadna "stosunkowo niedługo".

Kolejne posiedzenie Fed zaplanowane jest na 13-14 grudnia.

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr