Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem ...

POL-MOT WARFAMA S.A. - Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem PKO BP S.A. (5/2011)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POL-MOT WARFAMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks techniczny do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 25 lutego 2011r. pomiędzy POL-MOT Warfama S.A. a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie zostałzawarty aneks techniczny do umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 16 czerwca 2004r. ze zmianami.Na mocy postanowień powyższego aneksu przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 25 marca 2011r. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostały bez zmian w stosunku do aneksu podpisanego w dniu 25 stycznia 2010r. (Raport bieżący 6/2010).Emitent zamierza w ciągu najbliższego miesiąca, po wynegocjowaniu warunków, podpisać kolejny aneks do umowy kredytowej z dnia 16 czerwca 2004r. z Bankiem PKO BP S.A. przedłużający termin spłaty kredytu.Podstawa prawna:Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-040 Dobre Miasto
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 21
(ulica) (numer)
(089) 615 34 00 (089) 615 34 26
(telefon) (fax)
sekretariat@warfama.pl www.warfama.pl
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-02-25 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-02-25 Tomasz Horbal Członek Zarządu
2011-02-25 Ewa Pradoń Prokurent
2011-02-25 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq