Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

POLBRAND - Informacja o emisji obligacji serii R (3/2015) - EBI

POLBRAND - Informacja o emisji obligacji serii R (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e
CATALYST
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o emisji obligacji serii R
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polbrand Sp. z o.o. informuje, że przeprowadził emisję serii R i dokonał przydziału 5308 (pięć tysięcy trzysta osiem) obligacji imiennych serii R, o wartości j nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każda obligacja i cenie emisyjnej 942,00zł każda, o łącznej wartości nominalnej 5.308.000,00zł (słownie: pięć milionów trzysta osiem tysięcy). Całość obligacji została objęta przez jednego Obligatariusza, będącego Funduszem Inwestycyjnym. Obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 j.t.) w trybie art. 9 pkt 3 ww. tejże ustawy. Obligacje nie będą przedmiotem wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Ziembicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e