Trwa ładowanie...
d3u25uj

POLCOLORIT - Raport roczny R 2014

POLCOLORIT - Raport roczny R 2014

Share
d3u25uj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 876 48 088 11 428 11 420
Zysk (strata ) na działalności operacyjnej 2 110 -3 613 504 -858
Zysk (strata) brutto 559 -5 594 133 -1 328
Zysk (strata) netto 57 -6 138 14 -1 458
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 262 6 279 1 017 1 491
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 116 -1 330 -505 -316
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 550 -5 548 -609 -1 318
Przepływy pieniężne netto razem -404 -599 -97 -142
Aktywa razem* 134 077 137 412 31 456 33 134
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 36 818 40 211 8 638 9 696
Kapitał własny razem* 97 259 97 201 22 818 23 438
Liczba akcji ( w szt.)* 17 923 186 17 923 186 17 923 186 17 923 186
Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą* 0,00 -0,34 0,00 -0,08
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./ w EUR)* 0,00 0,01 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, w EUR)* 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane finansowe z bilansu oznaczone "" prezentowane są na dzień 31.12.2014 oraz na dzień 31.12.2013
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Finansowe Polcolorit S.A. za 2014 r..pdf Sprawozdanie Finansowe Polcolorit S.A. za 2014 r.
Sprawozdanie Zarządu Polcolorit S.A. za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu Polcolorit S.A. za 2014 r.
Opinia i Raport niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
Oświadczenia Zarządu Polcolorit S.A za 2014..pdf Oświadczenie Zarządu Polcolorit S.A.
List Prezes Zarządu Polcolorit S.A..pdf List Prezes Zarządu Polcolorit S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3u25uj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 075 75 47 310 | | 075 75 47 326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 BARBARA URBANIAK-MARCONI PREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI
2015-03-23 IRENEUSZ WOLF WICEPREZES ZARZĄDU IRENEUSZ WOLF

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 AGNIESZKA SONDEL DYREKTOR FINANSOWY/GŁÓWNA KSIĘGOWA AGNIESZKA SONDEL

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3u25uj

Podziel się opinią

Share
d3u25uj
d3u25uj