Trwa ładowanie...
d4dvjh6

POLENERGIA - Aneks do umowy znaczącej (1/2015)

POLENERGIA - Aneks do umowy znaczącej (1/2015)

Share
d4dvjh6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polenergia S.A. (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014, niniejszym informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku, podmiot zależny Spółki Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?GPFW4?) zawarł z Siemens Sp. z o.o. (?Siemens?) aneks (?Aneks?) do umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych z dnia 24 lipca 2014 roku (?Umowa?). Aneks dotyczy poszerzenia zakresu Umowy o dostawę, instalację, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji dodatkowych 3 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 6,9 MW). Szacunkowa łączna wartość Aneksu wynosi 8.210.000,00 Euro (35.397.415,00 złotych) netto. Dostawa i instalacja dodatkowych turbin przewidziana jest w okresie od połowy lipca do końca października 2015 r. W wyniku realizacji Aneksu moc zainstalowana Farmy Wiatrowej Skurpie wzrośnie z 36,8 MW do 43,7 MW.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLENERGIA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLENERGIA | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krucza | | 24/26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8407570 | | 022 6518901 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@pepsa.com.pl | | pepsa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261888932 | | 012693488 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-01-08 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

Podziel się opinią

Share
d4dvjh6
d4dvjh6