Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

POLENERGIA - Aneks do umowy znaczącej (1/2015)

POLENERGIA - Aneks do umowy znaczącej (1/2015)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polenergia S.A. (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014, niniejszym informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku, podmiot zależny Spółki Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?GPFW4?) zawarł z Siemens Sp. z o.o. (?Siemens?) aneks (?Aneks?) do umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych z dnia 24 lipca 2014 roku (?Umowa?). Aneks dotyczy poszerzenia zakresu Umowy o dostawę, instalację, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji dodatkowych 3 turbin wiatrowych o mocy 2,3 MW każda (łącznie 6,9 MW). Szacunkowa łączna wartość Aneksu wynosi 8.210.000,00 Euro (35.397.415,00 złotych) netto. Dostawa i instalacja dodatkowych turbin przewidziana jest w okresie od połowy lipca do końca października 2015 r. W wyniku realizacji Aneksu moc zainstalowana Farmy Wiatrowej Skurpie wzrośnie z 36,8 MW do 43,7 MW.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-01-08 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq