Trwa ładowanie...
d97bvh1
espi

POLFA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. (18/2013)

POLFA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. (18/2013)
Share
d97bvh1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
POLFA SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POFA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-613), przy ul. T. Chałubińskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w poniedziałek 18 listopada 2013 r., o godz. 14.00, w Warszawie w siedzibie Spółki, ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
Załączniki
Plik Opis
26092013OgłoszenieozwołaniuNWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
26092013Projektyuchwał.pdf Projekty uchwał NWZ
Pełnomocnictwo_NWZ.pdf Wzór pełnomocnictwa
26092013INSTRUKCJAgłosowania_pełnomocnika.pdf Instrukcja głosowania dla pełnoocnika

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLFA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLFA SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
T. Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
+48 22 647 50 00 +48 22 536 71 40
(telefon) (fax)
polfa@polfa.eu www.polfa.eu
(e-mail) (www)
781-181-65-84 300792724
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d97bvh1

Podziel się opinią

Share
d97bvh1
d97bvh1