Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

POLFA SA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (5/2015) - EBI

POLFA SA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Polfa S.A. podjęła w dniu 3 lutego 2015r. uchwałę o uzupełnieniu składu Rady w drodze powołania Pana Zdzisława Montkiewicza. Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zakończy się wraz z końcem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, która wynosi 3 lata. Pan Zdzisław Montkiewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, związanym od wielu lat z sektorami finansowymi i ubezpieczeń. Pan Zdzisław Montkiewicz od 2003r. zajmuje się doradztwem i consultingiem, a poprzednio sprawował następujące funkcje: - 2002r. ? 2003r. ? Prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.; - 1997r. ? 2001r. ? Prezes Zarządu Prudential/Prumerica Financial Poland; - 1994r. ? 1997r. ? Prezes Zarządu CIECH S.A.; - 1988r. ? 1991r. ? Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa IBM World Trade/Europe/Middle East/Africa Corporation w Polsce; - 1983r. - 1988r. ?
Dyrektor Naczelny Grupy Produkcyjno-Finansowej Dernan i Sental; - 1978r. ? 1982r. ? Pracownik ONZ; - 1974r. ? 1978r. ? Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych; - 1972r. ? 1974r. ? Pracownik Polskiej Akademii Nauk. Pan Zdzisław Montkiewicz, poza Emitentem, nie wykonuje działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. W okresie ostatnich trzech lat Pan Zdzisław Montkiewicz nie był wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, ani też członkiem organów zarządzających lub nadzorujących. Pan Zdzisław Montkiewicz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Zdzisław Montkiewicz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan
Zdzisław Montkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zdzisław Montkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah