Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

POLICE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

POLICE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
dki4r2m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. Police S.A. ("Emitent", "Police"), przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2012. I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r. II. Raport półroczny: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2012 r. - 30 sierpnia 2012 r. III. Raporty roczne: Raport roczny (R) za rok obrotowy 2011 ? 20 marca 2012 r. Skonsolidowany raport roczny (RS) za rok obrotowy 2011 ? 20 marca 2012 r. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej:
"Rozporządzenie"), Emitent nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Police będą zawierały kwartalną informację finansową. Ponadto Zarząd informuje, że Emitent nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia. Z uwagi na fakt, że raport roczny i skonsolidowany raport roczny zostaną publikowane w dniu 20 marca 2012 roku (tj. w ciągu 80 dni od zakończenia roku obrotowego), Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33,poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Krzysztof Jałosiński Prezes Zarządu
2012-01-19 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m