Trwa ładowanie...
dr6qtuv

POLIMEX-MOSTOSTAL - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (26/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (26/2013)

Share
dr6qtuv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 roku Spółka Zależna TORPOL S.A. podpisała Aneks do umowy ze zmianą warunków umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kwota finansowania to 25.000.000,00 zł.. Okres finansowania został przedłużony do 31.03.2013 roku. Oprocentowanie oraz zabezpieczenie zostało ustalone na warunkach rynkowych. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr6qtuv

Podziel się opinią

Share
dr6qtuv
dr6qtuv