Trwa ładowanie...
d4643ns
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Częściowe odstąpienie od umowy. (124/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Częściowe odstąpienie od umowy. (124/2013)
Share
d4643ns
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 124 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Częściowe odstąpienie od umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2012 z 8 lutego 2012 roku, informuje, że w dniu 26 września 2013 roku Spółka otrzymała pismo od Zarządu Województwa Lubelskiego, działającego w imieniu Województwa Lubelskiego, informujące Spółkę o częściowym odstąpieniu przez Województwo Lubelskie od zawartej ze Spółką umowy na roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" z dnia 8 lutego 2012 roku. Ponadto, w związku z częściowym odstąpieniem od umowy przez Województwo Lubelskie, Województwo Lubelskie, powołując się na treść umowy, wezwało Spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4643ns

Podziel się opinią

Share
d4643ns
d4643ns