Trwa ładowanie...
d1yh87f
d1yh87f
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - roszczenia z gwarancji RBS (40/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - roszczenia z gwarancji RBS (40/2013)
Share
d1yh87f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | roszczenia z gwarancji RBS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 26.03.2013 otrzymał z RBS Bank (Polska) S.A. pismo z informacją, iż w związku ze złożonym przez Hitachi Ltd Power System Company żądaniem wypłaty z gwarancji należytego wykonania roszczeń w okresie gwarancyjnym wystawionej przez RBS Bank (Polska) S.A., bank dokona wypłaty z gwarancji kwoty 713.151 EUR zgodnie z otrzymanym żądaniem. RBS Bank (Polska) S.A. w dniu 10.09.2008r. wystawił gwarancję należytego wykonania Umowy na zaprojektowanie, budowę, dostawy maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz montaż kompletnej Instalacji Odsiarczania Spalin Bloku nr 10 ? 500 MW w Elektrowni Kozienice na rzecz Hitachi Ltd, będącego liderem Konsorcjum, w którym Polimex-Mostostal S.A. jest członkiem. Od dnia 16.04.2011r. gwarancja ta zredukowana do kwoty 713.151 EUR zabezpieczała usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym. Roszczenie lidera Konsorcjum wobec Polimex-Mostostal S.A. zostało spowodowane otrzymaniem żądania wypłaty z gwarancji należytego wykonania wystawionej przez
Hitachi Ltd, w imieniu Konsorcjum na rzecz Zamawiającego tj Enea Wytwarzanie S.A. Enea Wytwarzanie S.A. złożyła roszczenie wypłaty w gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Hitachi Ltd w ostatnim dniu jej ważności. W opinii zarówno Polimex-Mostostal S.A. jak i Hitachi Ltd roszczenie Zamawiającego jest bezpodstawne. Zamawiający otrzymał pisemne żądanie odstąpienia od roszczenia wypłaty z ww. gwarancji bankowej. W przypadku nie wycofania przez Zamawiającego żądania wypłaty z gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie Hitachi Ltd., (wycofanie spowodowałoby niezwłoczne odstąpienie Hitachi Ltd od roszczenia wypłaty z gwarancji wystawionej przez RBS Bank (Polska) S.A. na zlecenie Polimex-Mostostal S.A.), zostanie wszczęte postępowanie prawne wobec Zamawiającego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Przemysław Milczarek Dyrektor Zarządzający

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yh87f

Podziel się opinią

Share
d1yh87f
d1yh87f