Trwa ładowanie...
d239y4r
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek o ogłoszenie upadłości (154/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek o ogłoszenie upadłości (154/2014)
Share
d239y4r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 154 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wniosek o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Dłużnik?) przy ul. Młynarska 42 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że wierzyciel Spółki ? HEFAL SRWIS S.A. z siedziba w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski (?Wierzyciel") ? w dniu 06 października 2014 roku złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ? Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d239y4r

Podziel się opinią

Share
d239y4r
d239y4r