Trwa ładowanie...
d45nulr
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek Spółki DAAS Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości (105/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek Spółki DAAS Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości (105/2013)

Share
d45nulr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 105 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Wniosek Spółki DAAS Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przy ul. Czackiego 15/17, informuje, że w dniu 29 lipca br. powziął informację o tym, że wierzyciel Spółki ? spółka DAAS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (?Wierzyciel") ? złożył wniosek w dniu 23 lipca br. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ? Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki. Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, że wnioskowi złożonemu przez Wierzyciela nie został nadany bieg z uwagi na istotne braki formalne (m.in. nie złożono wszystkich załączników, a także nie uiszczono opłaty sądowej od wniosku). Spółka prowadzi rozmowy z Wierzycielem i zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do cofnięcia wniosku przez Wierzyciela.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45nulr

Podziel się opinią

Share
d45nulr
d45nulr