Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (85/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (85/2013)
Share
d45sdtf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącego zawarcia przez spółkę Polimex ? Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") oraz spółkę Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie ("Kupujący") przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki tj. Zakładu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Oddział Częstochowa w Częstochowie ("Umowa Przedwstępna"), Zarząd Spółki informuje, że wobec spełnienia się warunków zawieszających zawartych w Umowie Przedwstępnej, w dniu 17 czerwca 2013 roku została zawarła z Kupującym umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polimex ? Mostostal S.A. tj. Zakładu ("Umowa Przyrzeczona"). Umowa Przyrzeczona nie zawiera kar umownych ani też warunku lub terminu jej wejścia w życie. Umowa Przyrzeczona nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona w Umowie Przyrzeczonej na kwotę łączną w
wysokości 47.885.034,38 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy i trzydzieści cztery złote oraz 38/100) na którą składają się cena sprzedaży Zakładu (bez zapasów) wynosząca 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych) oraz wartość zapasów Zakładu, która w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej określona została na kwotę 3.885.034,38 PLN (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy i trzydzieści cztery złote oraz 38/100). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf