Trwa ładowanie...
d41z4uk
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zgoda wierzycieli finansowych na sprzedaż akcji Torpolu (75/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zgoda wierzycieli finansowych na sprzedaż akcji Torpolu (75/2014)
Share
d41z4uk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zgoda wierzycieli finansowych na sprzedaż akcji Torpolu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku uzyskał zgodę niezbędnej większości wierzycieli finansowych Spółki (?Wierzyciele?) będących stroną umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. (?Umowa?) na dokonanie sprzedaży posiadanych przez Spółkę akcji spółki Torpol S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Torpol S.A. po cenie ustalonej na zasadach rynkowych w wyniku przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, tj. zgodnie z warunkami oferty zawartymi w prospekcie emisyjnym Toprol S.A. Uzyskanie powyższej zgody było wymagane postanowieniami Umowy. Wydatkowanie przez Spółkę środków pozyskanych z tytułu sprzedaży akcji Torpol S.A. będzie nadzorowane przez Wierzycieli oraz nastąpi na warunkach i w sposób określony z Wierzycielami, w szczególności zgodnie z Umową.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
d41z4uk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartosz Zwoliński Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41z4uk

Podziel się opinią

Share
d41z4uk
d41z4uk