Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

POLKAP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (12/2013)

POLKAP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (12/2013)
Share
dza54cu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
POLKAP S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 20 listopada 2013 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.
Załączniki
Plik Opis
1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA_20 11 2013.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2projekty uchwał NWZA 20.11.2013.pdf Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3pełnomocnictwoosoba fizyczna_20.11.2013.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
4_pełnomocnictwo - osoba prawna - 20.11.2013.pdf Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
5_ informacja o liczbie akcji_20.11.2013.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 2 K.S.H.
6_instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na NWZA_20.11.2013.pdf IInstrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLKAP S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-430 Skoczów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 1
(ulica) (numer)
+48 33 853 33 31 +48 33 853 36 94
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5482633372 241719500
(NIP) (REGON)
dza54cu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Paweł Kaliciak Prezes Zarządu Paweł Kaliciak
2013-10-21 Tomasz Bednarski Członek Zarządu Tomasz Bednarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu