Trwa ładowanie...
d4fhpao
espi
22-11-2010 21:58

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010

d4fhpao
d4fhpao

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2010-11-22 | | | | | | | |
| | | POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLMED S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 83-200 | | Starogard Gdański | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | osiedle Kopernika | | 21 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (58) 7750919 | | (58) 5601814 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | r.szubert@polmed.pl | | www.polmed.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 592-19-63-724 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody ze sprzedaży : 16 793 13 127 4 196 2 983
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 766 3 201 692 727
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 314 3 209 829 729
Zysk (strata) netto 2 750 2 601 688 591
REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 179 131 45 31
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 120 1 238 281 293
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 614 1 786 656 423
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1 081 198 271 47
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 911 3 125 977 710
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 078 -1 460 -1 768 -332
PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -449 13 542 -112 3 078
ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -3 616 15 207 -903 3 457
LICZBA AKCJI 27 350 061 27 350 061 27 350 061 27 350 061
ZYSK NA 1 AKCJĘ 0,10 0,10 0,00 0,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ 0,10 0,10 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 10 z dnia 2010-11-22 o treści:
Plik jak w załączeniu
Plik Opis
raport bieżący nr 10 ESPI - korekta raportu kwartalnego Q 3 2010 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3 2010.pdf
załącznik do raportu bieżącego nr 10 - 2010 struktura własnościowa kapitału.pdf

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
skorygowane sprawozdanie skonsolidowane - POLMED S A .pdf

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Radosław Szubert Prezes Zarządu
2010-11-22 Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fhpao
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4fhpao