Trwa ładowanie...
d4n1fww
espi

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Nabycie akcji Północ Nieruchomości S.A. (4/2013)

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Nabycie akcji Północ Nieruchomości S.A. (4/2013)

Share
d4n1fww

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Północ Nieruchomości S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Północ Nieruchomości S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie z art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Piotra Sumara, dotyczące nabycia 4.297 (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem ) sztuk akcji Emitenta pośredniej cenie 0,39 zł za jedną akcję. Przed dokonanym nabyciem stan posiadania Piotra Sumara wynosił 2.210.718 ( słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy, siedemset osiemnaście) akcji, co stanowiło 34,65% w ogólnej liczbie akcji Emitenta, dając prawo wykonania 3.210.718 głosów na WZA, co stanowiło 38,31% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, Aktualny stan posiadania wynosi 2.215.015 ( słownie: dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy, piętnaście ) akcji, co stanowi 34,72% w ogólnej liczbie akcji Emitenta ,dając prawo wykonania 3.215.015 ( słownie: trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy, piętnaście) głosów na WZA, co stanowił 38,37% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta Nabycie
miało miejsce na rynku NewConnect w trybie transakcji sesyjnych w dniu 9 lipca 2013 roku. Jednocześnie Piotr Sumara oświadcza, iż nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcje Emitenta w najbliższym czasie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n1fww

| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-149 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Balicka 35 | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Piotr Sumara; Magdalena Sumara Prezes Zarządu: Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n1fww

Podziel się opinią

Share
d4n1fww
d4n1fww