Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (40/2010)

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (40/2010)
Share
d1oj4oh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Emisja obligacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
POLNORD SA ("Spółka, Polnord") informuje, iż w dniu 03.12.2010 r. wyemitował 2 i 3-letnie, zwykłe obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł ("Obligacje").Termin wykupu obligacji 2-letnich w kwocie 29,6 mln zł przypada na dzień 03.12.2012 r., natomiast obligacje 3-letnie, o wartości nominalnej wynoszącej 20,4 mln zł, Spółka winna wykupić w dniu 03.12.2013 r. Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej.Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji, której organizatorem był BRE Bank SA, zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów.Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej Spółki, w tym w szczególności w segmencie komercyjnym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1oj4oh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2010-12-03 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh