Trwa ładowanie...
dcda8l9
dcda8l9
espi

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (5/2015)

POLNORD - Emisja obligacji Spółki (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dcda8l9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Emisja obligacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 27.01.2015 r. wyemitowała 105.000 sztuk trzyletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10,5 mln zł, z terminem wykupu przypadającym w dniu 27.01.2018 r. (?Obligacje?). Emisja Obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie Obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone. Organizatorem emisji był Noble Securities SA. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Ze środków pozyskanych z emisji Obligacji Polnord dokona w części przedterminowego wykupu obligacji serii H. Data przedterminowego wykupu obligacji serii H została wyznaczona na dzień 16.02.2015 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015 w dniu 27.01.2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA ("Polnord", "Company") informs that on 27 January 2015 it issued 105,000 three-year bonds with the total nominal value of PLN 10.5 million, for which the maturity date is due on 27 January 2018 (“Bonds”). The Bond issue was not a public issue. All issued Bonds were subscribed and fully paid up. The arranger of the issue was Noble Securities SA. The Bonds can be introduced to an alternative trading system on the Catalyst market. The proceeds raised as a result of the Bonds issue will be used by Polnord to perform early partial redemption of series H bonds. The date of early redemption of the series H bonds has been set for 16 February 2015, which was notified by the Company in the current report no 4/2015 on 27 January 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcda8l9

Podziel się opinią

Share
dcda8l9
dcda8l9