Trwa ładowanie...
d1m2yrb

POLNORD - Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym (8/2011)

POLNORD - Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym (8/2011)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2008 z dnia 16.06.2008 r. oraz nr 58/2008 z dnia 02.07.2008 r. informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem GPW w Warszawie SA, od sesji w dniu 09.02.2011 r. w obrocie giełdowym notowanych jest 22.242.031 akcji Spółki.Z dniem 09.02.2011 r. do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 7.010 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,- zł każda, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w dniu 08.02.2011 r. Powyższe akcje wyemitowane zostały w ramach warunkowego kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały nr 21 WZA Spółki z dnia 28.06.2007 r. z późniejszymi zmianami, w związku z realizacją uprawnień przysługujących posiadaczom warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menadżerskich ("Program OM"), którego regulamin Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła w dniu 04.12.2007 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 110/2007 z dnia 05.12.2007 r.Do dnia 08.02.2011 r., w wykonaniu praw z warrantów
subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu OM, objętych zostało 134.618 akcji na okaziciela serii H.W związku z powyższym liczba wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 22.246.431, z których 28.045 akcji na okaziciela serii H nie zostało jeszcze objętych uaktualnieniem wpisu kapitału zakładowego, zgodnie z art. 452 ksh.Podstawa prawna: Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1,4 oraz § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2011-02-09 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb