Trwa ładowanie...
d1r1qyd
d1r1qyd
espi

POLNORD - Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r. (47/2011)

POLNORD - Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r. (47/2011)
Share
d1r1qyd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA ("Spółka, Polnord") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.11.2011 r. ("NWZ Spółki"). Podjęte uchwały w załączeniu. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
POLNORD_Uchwały NWZ_07.11.2011.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d1r1qyd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2011-11-07 Andrzej Podgórski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1r1qyd

Podziel się opinią

Share
d1r1qyd
d1r1qyd