Trwa ładowanie...
d3ctbkw
espi
13-11-2012 15:34

POLNORD - Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje (46/2012)

POLNORD - Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje (46/2012)

Share
d3ctbkw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2012 z dnia 06.11.2012 r. oraz nr 43/2012 z dnia 06.11.2012 r. informuje, że w dniu 12.11.2012 r. otrzymał od obligatariusza obligacji serii D zamiennych na akcje serii Q Spółki ("Obligacje Serii D"), wyemitowanych w dniu 06.11.2012 r., oświadczenie o zamianie 31 sztuk Obligacji Serii D na 584.905 akcji serii Q Spółki ("Zamiana"). Emisja 584.905 akcji serii Q, w wyniku Zamiany, zostanie dokonana z chwilą zapisania akcji serii Q na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, co nastąpi po dokonaniu rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Łączna liczba akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po dokonaniu Zamiany wyniesie 25.633.027. Akcje serii Q wyemitowane w wyniku Zamiany stanowią 2,28% wszystkich akcji Spółki i 2,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsza Zamiana, łącznie z oświadczeniem z dnia 06.11.2012 r., o zamianie 66 sztuk Obligacji Serii D oznacza,
iż na wszystkie Obligacje Serii D wyemitowane w dniu 06.11.2012 r. w ilości 97 sztuk, zostały złożone oświadczenia o zamianie na łącznie 1.830.188 akcji serii Q. W związku z Zamianą, Spółka złoży wniosek o aktualizację wysokości kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców, w terminie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw

| | | POLNORD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2012-11-13 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ctbkw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ctbkw