Trwa ładowanie...
d3c5gio
espi
15-09-2015 10:21

POLNORD - Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów (37/2015)

POLNORD - Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów (37/2015)

d3c5gio
d3c5gio

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 15.09.2015 r. Spółka otrzymała od Prokom Investments SA (?Prokom?) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Polnord poniżej progu 20%, 15% oraz o ponad 2%. Zmniejszenie udziału spowodowane było sprzedażą przez Prokom w dniu 10.09.2015 r., na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w drodze transakcji pakietowej, łącznie 3.085.726 akcji Spółki. Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał: (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 6.879.803 akcji, uprawniających do 6.879.803 głosów, co stanowiło 21,08% w kapitale zakładowym Spółki i 21,08% w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. -
podmiotem zależnym od Prokom łącznie 6.881.039 akcji Spółki, uprawniających do 6.881.039 głosów, co stanowiło 21,08% w kapitale zakładowym Spółki i 21,08% w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie sprzedaży łącznie 3.085.726 akcji Polnord, Prokom posiada obecnie: (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 3.794.077 akcji, uprawniających do 3.794.077 głosów, co stanowi 11,63% w kapitale zakładowym Spółki i 11,63% w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. łącznie 3.795.313 akcji Spółki, uprawniających do 3.795.313 głosów, co stanowi 11,63% w kapitale zakładowym Spółki i 11,63% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie Prokom wskazał, iż wszystkie wpływy ze sprzedaży 3.085.726 akcji Polnord przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań bankowych Prokom. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, the “Company”) informs that on 15 September 2015 the Company received from Prokom Investments SA (“Prokom”) a notification, pursuant to Article 69 (1)(2) and Article 69 (2)(1a) of the Act of 29 July 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies, on the decrease in the percentage share directly held by Prokom in the share capital and in the total number of votes in Polnord below the threshold of 20%, 15% and by more than 2%. The reduction was caused by the sale of a total of 3,085,726 Company shares by Prokom on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange, in a block transaction, on 10 September 2015. Prior to the occurrence of the above event, Prokom held: (i) directly in the Company’s share capital, 6,879,803 shares, corresponding to 6,879,803 votes, which represented 21.08% of the share capital of the Company and 21.08% in the total number of votes, and (ii) indirectly together with
Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. – Prokom’s subsidiary, a total of 6,881,039 shares of the Company, corresponding to 6,881,039 votes, which represented 21.08% of the share capital of the Company and 21.08% in the total number of votes. As a result of the sale of 3,085,726 shares of Polnord, Prokom holds: (i) directly in the Company’s share capital, 3,794,077 shares, corresponding to 3,794,077 votes, representing 11.63% of the share capital of the Company and 11.63% in the total number of votes, and (ii) indirectly together with Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., a total of 3,795,313 shares of the Company, corresponding to 3,795,313 votes, representing 11.63% of the share capital of the Company and 11.63% in the total number of votes. At the same time, Prokom indicated that all proceeds from the sale of 3,085,726 shares of Polnord have been used to repay bank liabilities of Prokom. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c5gio

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-15 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-09-15 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c5gio
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3c5gio