Trwa ładowanie...
d36bbx6
espi

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d36bbx6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w 2015 roku przekazywane będą w niżej określonych terminach: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - IV kwartał 2014 ? 27 lutego 2015 r. - I kwartał 2015 ? 15 maja 2015 r. - III kwartał 2015 ? 13 listopada 2015 r. 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? 31 sierpnia 2015 r. 3. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2014 ? 30 kwietnia 2015 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2014 ? 30 kwietnia 2015 r. Na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż w 2015 roku nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych w związku z zamieszczaniem w skonsolidowanych raportach kwartalnych dodatkowych informacji finansowych oraz na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent oświadcza, iż w 2015 roku nie będzie przekazywał odrębnego raportu półrocznego w związku z zamieszczeniem w skonsolidowanym raporcie półrocznym półrocznego
skróconego sprawozdania finansowego. Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 41
(ulica) (numer)
+48 32 359 64 10 +48 32 359 63 54
(telefon) (fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl www.pgo-sa.com.pl
(e-mail) (www)
7712374309 590722383
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6