Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu ...

POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów. (33/2013)
Share
d3zla33
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 2 września 2013 r. Akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% ogólnej liczby głosów był Dom Maklerski IDMA S.A. z siedzibą w Krakowie posiadający 4.959.522 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwie) akcje i taką samą liczbę głosów, co stanowiło 100% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowi 91,70% ogólnej liczby akcji przysługujących Akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33