Trwa ładowanie...
d4386sb
d4386sb

Ponad 350 mln euro dla mazowieckich firm w nowej perspektywie UE

Ponad połowa pieniędzy UE, przeznaczona dla przedsiębiorców w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Mazowsza na lata 2014-2020, będzie przekazywana w formie dotacji, a pozostała część w postaci instrumentów zwrotnych. W sumie do mazowieckich firm trafi ponad 350 mln euro.
Share
d4386sb

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego Agnieszka Rypińska pytana przez PAP, jakie projekty składane przez firmy będą premiowane w nowej perspektywie UE odparła: "Preferowane będzie zwiększanie zdolności do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań w kluczowych obszarach () w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowiących innowacje co najmniej w skali regionu. To pozwoli skoncentrować środki na przedsięwzięciach o największym potencjale rozwojowym".

Inteligentne specjalizacje to obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i na międzynarodowych rynkach.

Urząd marszałkowski przeanalizował najważniejsze obszary gospodarcze oraz wiodące technologie na Mazowszu. Na tej podstawie wskazał cztery inteligentne specjalizacje. Chodzi o bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoką jakość życia.

d4386sb

Rypińska poinformowała, że firmy będą mogły sięgnąć po pieniądze unijne m.in. na prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, w tym wysokospecjalistyczne oraz inwestycje podnoszące konkurencyjność i innowacyjność firm. Fundusze unijne będą mogły pozyskać przedsiębiorstwa również na udział w misjach gospodarczych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych - wyjaśniła.

"Przewidziano też pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie działalności gospodarczej" - dodała.

Rypińska oceniła, że dużym zainteresowaniem w tej perspektywie unijnej będą cieszyły się też projekty na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. "Teraz w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Mazowsza przeznaczamy na to 69,6 mln euro" - podkreśliła.

Blisko 2,1 mld euro będzie miało do wykorzystania Mazowsze z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Z tego na drogi ma trafić 232 mln euro, a na kolej 135 mln euro. Dotacje mają objąć m.in. modernizacje linii czy zakup nowego taboru dla Kolei Mazowieckich. Kolejne 324 mln euro mają być wydane na gospodarkę niskoemisyjną. Chodzi np. o budowę instalacji OZE, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy inwestycje prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

d4386sb

278 mln euro przeznaczonych ma zostać na badania i rozwój. Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać instytucje naukowe, konsorcja naukowe i przedsiębiorstwa, m.in. na transfer technologii.

Na walkę z bezrobociem i aktywizację zawodową będzie z kolei ponad 450 mln euro. Na promocję trwałego zatrudnienia ma trafić 137,9 mln euro, edukację - niezależnie od wieku (161,9 mln euro), a na wspieranie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wspieranie ekonomii społecznej (172,4 mln euro).

Pieniądze uzyskane w tej perspektywie finansowej są mniejsze niż w poprzedniej o ok. 700 mln euro. Mazowsze z powodu wysokiego PKB na głowę mieszkańca jest traktowane jako region lepiej rozwinięty.

Obok RPO ważnym dokumentem dla Mazowsza jest podpisany pod koniec listopada ub.r. Kontrakt Terytorialny, który przewiduje m.in. budowę 11 stacji metra, obwodnicy śródmiejskiej, nowych odcinków sieci tramwajowych. Projekty zawarte w dokumencie szacuje się na ponad 49 mld zł.

d4386sb

Podziel się opinią

Share
d4386sb
d4386sb