Trwa ładowanie...
d4hwdge

Portfel zamówień grupy PBG w czerwcu wynosił 6,17 mld zł (opis)

11.8.Warszawa (PAP) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG w czerwcu wynosił 6,17 mld zł, podczas gdy w styczniu 2009 roku 6,26 mld zł - poinformowała spółka we wtorkowym...
Share
d4hwdge

11.8.Warszawa (PAP) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG w czerwcu wynosił 6,17 mld zł, podczas gdy w styczniu 2009 roku 6,26 mld zł - poinformowała spółka we wtorkowym raporcie.

PBG podało, że obecnie największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego, w którym ujęte zostały przede wszystkim kontrakty na budowę stadionów na EURO 2102 (w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie), a także kontrakt na budowę sortowni odpadów w Gdańsku. Kontrakty te mają ponad 38 proc. wartości całego portfela zamówień.

PBG podało, że na wyniki przyszłych kwartałów wpływ będzie miało m.in. pozyskanie znaczących projektów zagranicznych i akwizycja spółki na Ukrainie oraz wejście w sektor usług dla branży energetycznej poprzez przejęcia spółek z tego segmentu.

d4hwdge

Spółka podała we wtorek, że jej skonsolidowany zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2009 roku wyniósł 46,9 mln zł, był więc o 34 proc. większy niż rok wcześniej.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich odnośnie zysku netto PBG w II kwartale wahały się w przedziale od 26,4 mln zł do 47 mln zł.

"Konsekwentna realizacja strategii umacniania pozycji na specjalistycznych rynkach instalacyjnych oraz rozszerzanie działalności o nowe obszary, takie jak na przykład budowa dróg i stadionów, przełożyła się na osiągnięcie (...) lepszych wyników finansowych (...)" - napisano w raporcie.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w II kw. 67,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 54,9 mln zł. Średnia szacunków analityków mówiła tymczasem o 64,3 mln zł.

d4hwdge

Przychody PBG w II kwartale 2009 roku wzrosły do 599,4 mln zł z 510,1 mln zł w II kw. 2008 roku. Według prognoz rynkowych miało to być 623 mln zł.

Spółka podała, że w drugim kwartale 2009 roku koszty własne sprzedaży wyniosły ponad 516 mln zł i wzrosły o 19 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2008 roku.

Rentowność brutto ze sprzedaży w II kwartale wyniosła 13,9 proc., a rentowność operacyjna osiągnęła natomiast poziom 11,3 proc.

Rentowność netto wyniosła natomiast 7,8 proc., podczas gdy rok wcześniej 6,9 proc. (PAP)

seb/ pam/

d4hwdge

Podziel się opinią

Share
d4hwdge
d4hwdge