Trwa ładowanie...
d3ox0wb

POWER PRICE S.A. - Informacja podmiotu blisko związanego z 2 osobami zobowiązanymi o transakcjach...

POWER PRICE S.A. - Informacja podmiotu blisko związanego z 2 osobami zobowiązanymi o transakcjach na akcjach Power Price S.A., które w 2012 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro (1/2013)

Share
d3ox0wb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
POWER PRICE S.A.
Temat
Informacja podmiotu blisko związanego z 2 osobami zobowiązanymi o transakcjach na akcjach Power Price S.A., które w 2012 roku nie przekroczyły równowartości 5.000 Euro
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Power Price S.A. informuje, iż otrzymał od 2 Członków Rady Nadzorczej Emitenta, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) informacje o dokonanych w 2012 roku przez podmiot blisko związany z w/w osobami transakcjach na akcjach Emitenta, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 Euro. Osoby zobowiązane nie zezwoliły na publikację danych osobowych. Transakcje dotyczyły: - Sprzedaży przez w/w osobę w dniu 13 września 2012 r. 10 000 akcji po cenie jednostkowej 0,12 zł. - Sprzedaży przez w/w osobę w dniu 24 września 2012 r. 707 akcji po cenie jednostkowej 0,13 zł. - Sprzedaży przez w/w osobę w dniu 28 września 2012 r. 10 akcji po cenie jednostkowej 0,13 zł. Transakcje zostały zawarte w trakcie sesji zwykłej. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

| | | POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POWER PRICE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-494 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rossy Bailly | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5272633940 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Piotr Skawiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb