Trwa ładowanie...
d1hg03m
d1hg03m
espi

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami s ...

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. (29/2014)
Share
d1hg03m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisał drugostronnie Aneks nr 3 ("Aneks?) z dnia 21 lipca 2014 roku do Umowy Inwestycyjnej ("Umowa?), zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku przez Emitenta z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszułą, głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. W związku z kontynuacją procesu pozyskania dofinansowania planowanych inwestycji, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej, Strony Umowy, Aneksem Nr 3, zgodnie postanowiły o przedłużeniu terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 czerwca 2015 roku. Z uwagi na wydłużenie terminu obowiązywania Umowy Inwestycyjnej przeprowadzona zostanie aktualizacja badania due diligence spółki Baumal Group S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2014 z dnia 30 listopada 2013 roku. O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, o podpisaniu Aneksu Nr 1 - raportem
bieżącym nr 44/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, a o podpisaniu Aneksu Nr 2 - raportem bieżącym nr 70/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz.133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowska 10A
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
7772668150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hg03m

Podziel się opinią

Share
d1hg03m
d1hg03m