Trwa ładowanie...
d33lt5m
d33lt5m
espi

POZBUD T&R S.A. - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III k...

POZBUD T&R S.A. - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2011 r. (44/2011)
Share
d33lt5m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
POZBUD T&R S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A., zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2011 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został ustalony na dzień 15 listopada 2011 r. (raport bieżący nr 2/2011 z dnia 07 stycznia 2011 r.), zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2011 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (MBU)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-031 LUBOŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRZEMYSŁOWA 8
(ulica) (numer)
61 899 40 99 61 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33lt5m

Podziel się opinią

Share
d33lt5m
d33lt5m