Trwa ładowanie...
d1d7gie

POZBUD T&R S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emiten ...

POZBUD T&R S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (8/2015)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 06 marca 2015 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 03 marca 2015 roku, ilość akcji posiadanych przez fundusze: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) wraz z Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: BJ SFIO) oraz Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Allianz Platinium FIZ), zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., zmniejszyła się poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Z informacji wynika, iż przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 1.543.938 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,7665% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 1.543.938 głosów, które stanowiły 5,0343% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a wraz z funduszami: Allianz Platinium FIZ oraz Bezpieczna
Jesień SFIO, posiadał 1.584.696 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,9187% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.584.696 głosów, które stanowiły 5,1672% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Po transakcji Fundusz posiada 1.022.938 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 3,8206% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.022.938 głosów, które stanowią 3,3355% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszami: Allianz Platinium FIZ oraz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz posiada 1.053.196 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 3,93367% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.053.196 głosów, które stanowią 3,4342 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie