Trwa ładowanie...
d4csj8w

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (19/2015) - EBI

PPUH VIG Sp. z o.o. - Wykup obligacji serii A (19/2015)

Share
d4csj8w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "VIG" Sp. z o.o. ("Spółka, "Emitent"") niniejszym informuje, że zgodnie z informacją przekazaną w Raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 30.04.2015 r., Zarząd Spółki podjął rozmowy z nowym, potencjalnym nabywcą w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 4, stanowiącej źródło spłaty obligacji serii A. W wyniku przeprowadzonych rozmów, potwierdzona została możliwość sprzedaży nieruchomości na warunkach finansowych zbliżonych do pierwotnej, niedoszłej transakcji, które w pełni gwarantują wykup obligacji serii A. Jednakże w związku z faktem, że nowy nabywca musi uzyskać potwierdzenie możliwości wykorzystania nieruchomości na przedstawicielstwo niemieckiej firmy z branży serwisowej i usługowej, list intencyjny w zakresie warunków zakupu nieruchomości zostanie Spółce przekazany w terminie do 14 dni, o czym Emitent niezwłocznie Państwa poinformuje w Raporcie bieżącym. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w wyniku podjętych
działań wobec pierwotnego nabywcy, Spółka otrzymała potwierdzenie posiadania środków w banku zagranicznym przez Wspólnika Spółki zainteresowanej zakupem nieruchomości. Wobec powyższego, przedstawiciel pierwotnego nabywcy deklaruje możliwość zawarcia końcowej umowy sprzedaży nieruchomości. O możliwym terminie zawarcia umowy deklaruje zawiadomić Spółkę w ciągu 7 dni. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Zdzisław Seweryn Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w