Trwa ładowanie...

Pracownicy z niecierpliwością oczekują wręczenia formularza PIT-11 przez pracodawców

Płatnicy muszą do końca lutego przekazać zatrudnianym przez siebie osobom w 2013 r. informację PIT-11. Jest to szczególnie ważne dla podatników, którym przysługuje prawo odliczenia ulg i darowizn oraz zwrot nadpłaty podatku.
Share
Pracownicy z niecierpliwością oczekują wręczenia formularza PIT-11 przez pracodawców
Źródło: Fotolia, Fot: Anna
d77ef8o

Przedsiębiorca nie ma obowiązku osobiście wręczać pracownikowi PIT-11. Może to zrobić do 28 lutego np. za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data nadania stempla w placówce). Najkorzystniej dla płatnika jest wysłać list ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie pomocne w udowodnieniu wywiązania się w terminie z ustawowej czynności.
PIT-11 musi trafić w dwóch egzemplarzach do podatnika oraz urzędu skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Następnie na jego podstawie pracownik rozlicza się z dochodów uzyskanych w 2013 r. za pośrednictwem płatnika w druku PIT-37, który ostatecznie należy dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia 2014 r. W prosty sposób można to zrobić np. za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Ponadto rozliczenie przez Internet znacznie przyspiesza czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku. M. in. dlatego tylko do 31 stycznia Polacy przesłali do administracji podatkowej ponad 3 miliony e-deklaracji.
Jakie informacje zawiera PIT-11?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w trakcie roku ma obowiązek systematycznego obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pensji. Następnie po jego zakończeniu musi sporządzić informację PIT-11, która powinna zawierać następujące dane:

  • wysokość uzyskanego przychodu,
  • wysokość poniesionych kosztów,
  • wysokość osiągniętego dochodu,
  • dochód wolny od podatku,
  • pobrane zaliczki,
  • informacje o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne (odliczane od dochodu) oraz ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszające podatek).

Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia podatnikowi wypełnienie zeznania rocznego, ponieważ najczęściej wystarczy przenieść dane zawarte w PIT-11 do formularza PIT-37. Jednocześnie fiskus może wstępnie dokonać oceny prawidłowości rozliczenia rocznego. Warto jednak przed złożeniem deklaracji podatkowej zweryfikować prawidłowość informacji przekazanych przez płatnika, aby w późniejszym terminie nie kontaktować się z urzędem w celu wyjaśnienia nieścisłości.
PIT-11 oprócz pracodawców zatrudniających pracowników muszą złożyć również inne organizacje, m. in. spółdzielnie pracy oraz uczelnie od wypłaconych stypendiów.

d77ef8o

PIT-12 wyklucza konieczność składania PIT-11 przez płatnika

Jeżeli przez cały 2013 r. pracowaliśmy tylko w jednej firmie, to do 10 stycznia 2014 r. przysługiwało nam prawo do złożenia oświadczenia PIT-12, w którym mogliśmy wyrazić wolę rozliczenia nas z fiskusem wyłącznie za pośrednictwem płatnika. W przypadku, jeśli PIT-12 zawierał wszystkie niezbędne informacje i został dostarczony pracodawcy w ustawowym terminie, to nie ma on obowiązku wysyłania podatnikowi PIT-11. Natomiast płatnik musi do końca lutego przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu druk PIT-40 (roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika).
Kamil Sztandera
Podatnik.info

d77ef8o

Podziel się opinią

Share
d77ef8o
d77ef8o