Trwa ładowanie...
d10u5hx

Pragma Inkaso zdecydowała o emisji obligacji serii F na maks. 5 mln zł

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Pragma Inkaso podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł, podała spółka.

Share
d10u5hx

"Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 50 000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii F w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30 000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 24 marca 2017 r., podano również.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)

d10u5hx

Podziel się opinią

Share
d10u5hx
d10u5hx