Trwa ładowanie...
di5ncvr
di5ncvr

Prezydent podpisał nowelę ustawy modyfikującą regułę wydatkową

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o finansach publicznych, której podstawowym celem jest modyfikacja formuły stabilizującej reguły wydatkowej oraz umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych i tymczasowych, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza również zmiany o charakterze porządkującym.
Share
di5ncvr

"W obowiązującej konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej wyróżnia się część realną i nominalną. Część realna to ośmioletnia średnia realnej dynamiki PKB, natomiast część nominalną stanowi prognozowany wzrost cen, tj. dynamika CPI uzupełniona o korektę błędnych prognoz. W ocenie projektodawców, związana z rosnącą zmiennością inflacji nieprzewidywalność tej kategorii stanowi czynnik znaczącej niepewności w procesie budżetowym. W związku z powyższym ustawa przewiduje zastąpienie jednorocznego wskaźnika CPI i korekty błędów prognoz CPI celem inflacyjnym NBP (obecnie 2,5%)" - czytamy w informacji.

Istotą drugiej z wprowadzonych zmian jest umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych dochodów z działań jednorazowych i tymczasowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 12). Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący, podano także.

"W myśl przepisów przejściowych przy obliczaniu nieprzekraczalnego limitu wydatków na rok 2016 (przy zastosowaniu zmodyfikowanej reguły wydatkowej), uwzględnia się planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia określone w planie finansowym Funduszu obowiązującym na dzień 1 grudnia 2015 r. Do obliczenia limitu wydatków według zmodyfikowanej reguły wydatkowej na rok 2016 przyjmuje się kwotę wydatków w wysokości 689 654 826 tys. zł. Znowelizowane przepisy dotyczące stabilizującej reguły wydatkowej stosuje się po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz do ustawy budżetowej na rok 2016" - czytamy dalej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(ISBnews)

di5ncvr

Podziel się opinią

Share
di5ncvr
di5ncvr