Trwa ładowanie...
nowelizacja

Prezydent podpisał nowelę ustawy o SKOK-ach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Nowela ma dostosować ustawę o SKOK-ach do innych ustaw.

Share
Prezydent podpisał nowelę ustawy o SKOK-ach
Źródło: WP.PL
d3zp7p2

"Przedmiotowa nowelizacja ma na celu dostosowanie treści niektórych przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do obowiązującego stanu prawnego. Część przepisów nowelizowanej ustawy uległa bowiem dezaktualizacji na skutek znacznego upływu czasu od chwili uchwalenia nowelizowanej ustawy, do momentu, kiedy wejdzie ona w życie (październik br. - PAP). Nowela ma zatem, co do zasady charakter techniczno-redakcyjny" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Nowela ma dostosować ustawę o SKOK-ach do m.in. nowej ustawy o kredycie konsumenckim, do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz do ustawy o Narodowym Banku Polskim i zapisów związanych z Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego.

d3zp7p2

Podpisana w lipcu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawa o SKOK-ach, która ma wejść w życie w październiku przewiduje, że nadzór nad kasami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas - Komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa, nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych odpowiedniej wielkości.

Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę, zgodnie z którą każdej kasie, niezależnie od posiadanych udziałów w Kasie Krajowej, przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu Kasy Krajowej (zasada "jeden członek - jeden głos"; obecnie liczba głosów zależy od wielkości udziałów).

Ustawa przewiduje, że Kasa Krajowa będzie miała zakaz prowadzenia działalności innej niż określona w ustawie. Określa też zasady inwestowania wolnych środków kas oraz Kasy Krajowej, wskazując m.in., że środki finansowe mogą być inwestowane w papiery wartościowe, lokaty w bankach oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

Nowela ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

d3zp7p2

Podziel się opinią

Share
d3zp7p2
d3zp7p2