Trwa ładowanie...
d2wuykf
d2wuykf
espi

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 - korekta ( ...

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 - korekta (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2wuykf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015 k
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2015 omyłkowo wskazał błędne daty rekomendowanego terminu dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, które koryguje poniżej. W raporcie bieżącym było: Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 15 kwietnia 2015 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 22 kwietnia 2015 roku. A powinno być: Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 17 kwietnia 2015 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 5 maja 2015 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-308 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polanki 4
(ulica) (numer)
(58) 340-44-00 (58) 340-44-99
(telefon) (fax)
centrala@masterlease.pl www.masterlease.pl
(e-mail) (www)
957-07-53-221 191888626
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Jakub Kizielewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wuykf

Podziel się opinią

Share
d2wuykf
d2wuykf