Trwa ładowanie...
d3vb8sz
d3vb8sz
espi

PROCAD S.A. - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. (11/2012)

PROCAD S.A. - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. (11/2012)
Share
d3vb8sz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 roku, powołała do Zarządu Spółki na nową kadencję następujące osoby: 1. Jarosława Jarzyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu, 2. Janusza Szczęśniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, 3. Macieja Horeczego na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie poprzedniej kadencji. Życiorysy członków Zarządu Spółki powołanych na nową kadencję były już publikowane i dostępne są na stronie internetowej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Jarzyński: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Szczęśniak: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Horeczy: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust.
1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
+48 58 739 68 00 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
d3vb8sz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-06-13 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vb8sz

Podziel się opinią

Share
d3vb8sz
d3vb8sz