Trwa ładowanie...
d27ilf2

PROCAD S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (3/2013)

PROCAD S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. (3/2013)

Share
d27ilf2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 r. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE: - za I kwartał 2013 r. ? 14 maja 2013 r. - za III kwartał 2013 r. ? 08 listopada 2013 r. Zarząd informuje o rezygnacji, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY: - za I półrocze 2013 r. ? 30 sierpnia 2013 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY: - za rok 2012 ? 21 marca 2013 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY: - za rok 2012 ? 21 marca 2013 r
Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2013 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ilf2

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2013-01-31 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ilf2

Podziel się opinią

Share
d27ilf2
d27ilf2