Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

PRÓCHNIK - RB 26/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (26/2 ...

PRÓCHNIK - RB 26/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (26/2014)
Share
d4370xv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 26/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. od osób pełniących funkcję w organach Spółki: 1.Od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Rafała Bauera, informacji, że: a.Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył a Kortowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a i c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabył 6.294.638 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) akcji Spółki po cenie 2,70 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 17 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach wniesienia przez Rage Age International Holding Limited akcji tytułem aportu do Kortowo Sp. z o.o.); b.Kortowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako jego osoba
powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a i c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył a Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabył 10.213.963 (dziesięć milionów dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki po cenie 2,70 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 17 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach wniesienia przez Kortowo Sp. z o.o. akcji tytułem aportu do Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA); c.Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył a Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabył 18.405 (osiemnaście
tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki po cenie 2,70 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 17 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach wniesienia przez Eustis Company Limited akcji tytułem aportu do Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA); d.Modern Rainvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył a Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nabyła 9.879.034 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery) akcje Spółki po cenie 2,70 PLN. Transakcja miała miejsce w dniu 18 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach sprzedaży akcji); 2.Od członka Rady Nadzorczej Spółki informacji, że: a.Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył w dniu 17 czerwca 2014 r. poza rynkiem
regulowanym (w ramach wniesienia akcji tytułem aportu) 6.294.638 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) akcji Spółki po cenie 2,70 PLN; b.Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył w dniu 18 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach umowy sprzedaży) 886.510 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji Spółki po cenie 2,70 PLN; 3.Od członka Rady Nadzorczej Spółki informacji, że: a.Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako jego osoba powiązana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zbył w dniu 18 czerwca 2014 r. poza rynkiem regulowanym (w ramach umowy sprzedaży) 886.510 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć) akcji Spółki po cenie 2,70 PLN. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-124 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kilińskiego 228
(ulica) (numer)
042 683 66 05 042 683 66 06
(telefon) (fax)
prochnik@prochnik.com.pl www.prochnik.com.pl
(e-mail) (www)
728-013-21-71 004311429
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv