Trwa ładowanie...
d25nqky
espi
09-03-2015 14:55

PRÓCHNIK - RB 4/2015 Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce (4/2015)

PRÓCHNIK - RB 4/2015 Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce (4/2015)

Share
d25nqky

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 4/2015 Zmiana stanu posiadania akcji w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Próchnik Spółka Akcyjna (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o: otrzymaniu w dniu 9 marca 2015 roku zawiadomienia od ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?Altus?), o tym iż łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus w ogólnej liczbie głosów w Próchnik S.A zmniejszył się o co najmniej 2% w stosunku do zaraportowanego uprzednio stanu posiadania wynoszącego 12,57%. Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% w stosunku do zaraportowanego uprzednio stanu posiadania, doszło na skutek rozliczenia w dniu 3 marca 2015 roku transakcji zbycia na rynku regulowanym 83 502 akcji Spółki z dnia 27 lutego 2015 roku. Bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej
2% w stosunku do zaraportowanego uprzednio stanu posiadania fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus posiadały łącznie 3 679 401 akcji Spółki, stanowiących 10,66 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3 679 401 głosów, co stanowiło 10,66% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Progress FIZ AN posiadał 2 083 341 akcji Spółki, stanowiących 6,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 083 341 głosów w Spółce, co stanowi 6,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus posiadają łącznie 3 595 899 akcji Spółki, stanowiących 10,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3 595 899 głosów w Spółce, co stanowi 10,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Progress FIZ AN posiada 2 083 341 akcji Spółki, stanowiących 6,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 083 341 głosów w Spółce, co stanowiło 6,03% w ogólnej licznie głosów w Spółce. Ogólna liczna akcji Spółki Próchnik S.A. wynosi 34 525 389. Ogólna
liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 34 525 389. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25nqky

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRÓCHNIK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 93-124 | | Łódź | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Rafał Bauer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25nqky
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d25nqky
d25nqky