Trwa ładowanie...
d1y28k8

PRÓCHNIK - RB 5/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (5/2013)

PRÓCHNIK - RB 5/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji. (5/2013)

Share
d1y28k8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 5/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka"), działając na podstawie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2013 r., zawiadomienia Pana Krzysztofa Grabowskiego, Prezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, Pan Krzysztof Grabowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki Próchnik S.A., zbył akcje Spółki w drodze wniesienia ich do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie obejmowanych udziałów. Akcje zostały przeniesione na rzecz spółki Kortowo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 31 stycznia 2013 r. w wykonaniu "Umowy przeniesienia akcji tytułem wniesienia wkładu w kapitale zakładowym spółki Kortowo Sp. z o.o." z dnia 30 stycznia 2013 r. Transakcja została zawarta w Warszawie, poza rynkiem regulowanym. Stosownie do treści zawiadomienia, zbytych zostało 11.176.091 akcji, wartość akcji została ustalona, w oparciu o kurs akcji z dnia 30 stycznia 2013 r. i wyniosła 0,25 zł za jedną akcję.
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

| | | PRÓCHNIK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRÓCHNIK | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-124 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kilińskiego | | 228 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 683 66 05 | | 042 683 66 06 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | prochnik@prochnik.com.pl | | www.prochnik.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 728-013-21-71 | | 004311429 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8