Trwa ładowanie...
d8z56bm
d8z56bm
espi

PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (1/2015)

PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (1/2015)
Share
d8z56bm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRODUKTY KLASZTORNE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi (?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki Produkty Klasztorne S.A. sporządzone w dniu 22 stycznia 2015 roku przez Członka Rady Nadzorczej w związku z zapisami art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Członek Rady Nadzorczej dokonał następujących transakcji na akcjach Spółki w kolejności ich realizacji: - w dniu 11 grudnia 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 650 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,35 zł za akcję; - w dniu 11 grudnia 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 350 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,34 zł za akcję; - w dniu 12 grudnia 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 300 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,34 zł za akcję; - w dniu 12 grudnia 2014 r.,
Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 50 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,36 zł za akcję; - w dniu 22 grudnia 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 100 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,35 zł za akcję; - w dniu 22 grudnia 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 100 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,36 zł za akcję. Transakcje zawarte przez Członka Rady Nadzorczej Spółki zostały zrealizowane w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRODUKTY KLASZTORNE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-002 Mała Wieś
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mała Wieś 204
(ulica) (numer)
+48 12 281 35 90 +48 12 376 74 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
683+168+74+39 351390348
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Marek Nowicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8z56bm

Podziel się opinią

Share
d8z56bm
d8z56bm