Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (16/2014)

PRODUKTY KLASZTORNE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (16/2014)

Share
d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRODUKTY KLASZTORNE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi (?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2014 roku wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki Produkty Klasztorne S.A. sporządzone w dniu 1 grudnia 2014 roku przez Członka Rady Nadzorczej w związku z zapisami art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Członek Rady Nadzorczej oraz osoba blisko z nim związana dokonali następujących transakcji na akcjach Spółki w kolejności ich realizacji: - w dniu 2 października 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 100 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,40 zł za akcję; - w dniu 2 października 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 150 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,42 zł za akcję; - w dniu 2 października 2014 r., Członek Rady Nadzorczej dokonał nabycia 750 akcji Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,43 zł za
akcję. Transakcje zawarte przez Członka Rady Nadzorczej Spółki zostały zrealizowane w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W odniesieniu do transakcji zawartych przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, to zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w dniu 27 listopada 2014 roku powziął wraz z osobą blisko związaną informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym o nabyciu akcji spółki Produkty Klasztorne S.A., które nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 listopada 2014 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z prywatną emisją 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, która została dokonana na podstawie uchwały nr 16/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r Osoba
blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej nabyła łącznie 75.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Produkty Klasztorne S.A. po cenie zakupu wynoszącej 0,40 zł za akcję. Nabycie akcji nastąpiło w formie umowy cywilnoprawnej zawartej poza rynkiem regulowanym. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRODUKTY KLASZTORNE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-002 | | Mała Wieś | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mała Wieś | | 204 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 281 35 90 | | +48 12 376 74 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 683+168+74+39 | | 351390348 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Marek Nowicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9