Trwa ładowanie...
d2mdah9
d2mdah9

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

Warszawa, 22.08.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) w projekcie budżetu na 2017 rok prognozuje wzrost PKB w przyszłym roku na poziomie 3,6%, poinformował resort. Rzecznik prasowy MF potwierdził ISBnews, że w tym roku resort zakłada wzrost PKB na poziomie 3,4%. Dochody w przyszłym roku mają wynieść 324,1 mld zł, wydatki na 383,4 mld zł, a deficyt budżetu zaplanowano na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł. 
Share
d2mdah9

Resort poinformował jednocześnie, że uwzględniając aktualne dane, a także uwarunkowania w otoczeniu zewnętrznym (możliwe scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) dokonano aktualizacji niektórych wskaźników makroekonomicznych.

"Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%),
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0%),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%)" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, w warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. "Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. Tymczasem w ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu" - tłumaczy MF.

d2mdah9

"Projekt budżetu na rok 2017 został sporządzony z uwzględnieniem mechanizmów zawartych w przepisach prawa krajowego oraz unijnego: spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów wg. metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, tj. wynosi 2,9% PKB" - podano także.

Resort wyjaśnia, że wzrost dochodów budżetu państwa w 2017 r. z jednej strony będzie generowany przez prognozowany wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. W 2017 r. warunki makroekonomiczne dla procesu gromadzenia dochodów budżetowych będą bardziej korzystne niż w 2016 r. Przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu PKB w ujęciu realnym oraz zmianę struktury wzrostu polegającą na zwiększeniu wkładu we wzrost popytu krajowego" - czytamy dalej.

Na poziom dochodów podatkowych w 2017 r. wpływ będzie miało szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT i CIT.

"Do działań tych należy m.in.:
- wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
- informatyzacja kontroli ksiąg podatkowych (wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego),
- uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Przykładem tego typu działań jest wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego" - czytamy dalej.

d2mdah9

Dodatkowo wzrost dochodów podatkowych będzie wynikał z projektowanej nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która ma na celu ograniczyć skalę występowania szarej strefy w sektorze gier hazardowych. "Jednocześnie należy podkreślić, iż w ramach budżetu na rok 2017 zabezpieczono niezbędne środki na finansowanie działań nowych oraz kontynuację działań rozpoczętych w latach ubiegłych, z których najważniejsze to:
- finansowanie Programu 'Rodzina 500+',
- planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,
- jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów,
- zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę transportu lądowego,
- podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń rodzinnych,
- podwyższenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
- dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia,
- większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu szerszej dostępności do tych ubezpieczeń.

MF zakłada także, że podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:
- dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
- wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
- deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.

Wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017 r. zostanie przedstawiony przez ministra finansów na planowanym posiedzeniu Rady Ministrów w czwartek, 25 sierpnia.

(ISBnews)

d2mdah9

Podziel się opinią

Share
d2mdah9
d2mdah9