Trwa ładowanie...
d4m0xcc
espi

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (27/2013)

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (27/2013)
Share
d4m0xcc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 26 września 2013 r. otrzymała z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zestawienie transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych przez DM BZ WBK S.A. w imieniu własnym i na rachunek PROJPRZEM S.A. w okresie od 23 do 25 września 2013 r. Nabycia dokonano zgodnie z Umową o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych PROJPRZEM S.A. z dnia 22 maja 2013 r. Realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w ramach skupu akcji własnych nabyto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji PROJPRZEM S.A.: 1) w dniu 23 września 2013 roku nabyto łącznie 1000 akcji: - o godzinie 10:09:14 nabyto 618 akcji po cenie 10,60 zł za akcję, - o godzinie 10:09:14 nabyto 92 akcje po cenie 10,60 zł za akcję, - o godzinie 09:30:55 nabyto 290 akcji po cenie 10,50 zł za akcję, 2 ) w dniu 24 września 2013 roku nabyto łącznie 500 akcji: - o godzinie
11:13:56 nabyto 266 akcji po cenie 10,77 za akcję, - o godzinie 11:00:35 nabyto 37 akcji po cenie 10,77 za akcję, - o godzinie 10:49:13 nabyto 197 akcji po cenie 10,84 za akcję, 3) w dniu 25 września 2013 roku nabyto łącznie 887 akcji: - o godzinie 15:40:05 nabyto 559 akcji po cenie 10,85 zł za akcję, - o godzinie 11:57:12 nabyto 33 akcje po cenie 10,70 zł za akcję, - o godzinie 10:27:18 nabyto 295 akcji po cenie 10,70 zł za akcję, Akcje własne w łącznej liczbie 2.387, o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2.387 zł nabyto po średniej cenie jednostkowej 10,70 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 0,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,04 % kapitału zakładowego Spółki. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 9.383 sztuki akcji własnych, stanowiących 0,16% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich zaoferowania
osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d4m0xcc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2013-09-26 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0xcc

Podziel się opinią

Share
d4m0xcc
d4m0xcc