Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (32/2013)

PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (32/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 21 października 2013 r. otrzymała z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zestawienie transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych przez DM BZ WBK S.A. w imieniu własnym i na rachunek PROJPRZEM S.A. w okresie od 17 do 18 października 2013 r. Nabycia dokonano zgodnie z Umową o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych PROJPRZEM S.A. z dnia 22 maja 2013 r. Realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w ramach skupu akcji własnych nabyto na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujące ilości akcji PROJPRZEM S.A.: 1) w dniu 17 października 2013 roku nabyto łącznie 2.649 akcji: - o godzinie 09:20:39 nabyto 294 akcje po cenie 10,95 zł za akcję, - o godzinie 09:37:00 nabyto 300 akcji po cenie 10,95 zł za akcję, - o godzinie 10:18:17 nabyto 1000 akcji po cenie 11,00 zł za akcję, - o godzinie 10:49:20 nabyto 300 akcji po cenie 10,95 zł
za akcję, - o godzinie 12:28:16 nabyto 55 akcji po cenie 10,95 zł za akcję, - o godzinie 13:51:13 nabyto 500 akcji po cenie 11,00 zł za akcję, - o godzinie 16:47:33 nabyto 200 akcji po cenie 11,30 zł za akcję, 2 ) w dniu 18 października 2013 roku nabyto łącznie 583 akcje: - o godzinie 10:35:06 nabyto 98 akcji po cenie 11,06 za akcję, - o godzinie 11:47:34 nabyto 361 akcji po cenie 11,38 za akcję, - o godzinie 11:59:51 nabyto 124 akcji po cenie 11,38 za akcję, Akcje własne w łącznej liczbie 3.232 o wartości nominalnej 1 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.232,00 zł nabyto po średniej cenie jednostkowej 11,06 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 0,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Spółki. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 12.615 sztuki akcji własnych, stanowiących 0,21% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji
własnych w celu ich zaoferowania osobom uprawnionym w ramach przyjętego programu motywacyjnego, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d40emz8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2013-10-21 Anna Zarzycka - Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka - Rzepecka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8