Trwa ładowanie...
d4izocc
d4izocc
espi

PROJPRZEM - Uchwała podjęta przez NWZ PROJPRZEM S.A. (8/2012)

PROJPRZEM - Uchwała podjęta przez NWZ PROJPRZEM S.A. (8/2012)
Share
d4izocc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała podjęta przez NWZ PROJPRZEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału, celem podjęcia uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 5.000.000 złotych przeznaczonego na zakup akcji w celu umorzenia oraz uchwały określającej zasady skupu akcji w celu umorzenia. Projekt uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 5.000.000 z przeznaczeniem na zakup akcji własnych został negatywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariuszy żądających zwołania Walnego Zgromadzenia nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W konsekwencji jedyną uchwałą przyjętą przez NWZ była uchwała w sprawie pokrycia kosztów zgromadzenia w następującym brzmieniu: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie pokrycia kosztów zgromadzenia przez Spółkę § 1 Na podstawie art. 400 § 4 kodesku spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia,
że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia w kwocie nieprzekraczającej 6.000 zł (słownie: sześć tycięcy złotych) brutto poniesie Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 marca 2012 r. W głosowaniu brało udział 2.739.033 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 45,47% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 4.394.283 ważne głosy w tym: - za 4.010.171 głosów (91,26%), - przeciw 384.112 głosów (8,74%) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d4izocc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2012-03-23 Anna Zarzycka - Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka - Rzepecka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4izocc

Podziel się opinią

Share
d4izocc
d4izocc